skip to Main Content

Jag är psykodynamisk psykoterapeut i grunden och har bl.a. som inriktning affektfokuserad korttidsterapi, vilket är en modern integrativ terapiform, med basen i psykodynamisk terapi, anknytningsteori och med stöd av neurovetenskap, ibland med inslag av kognitiva metoder.

Många av oss har någon gång varit med om att livet inte fungerar så som man önskar. Ofta löser det sig efter hand men ibland återkommer problemen, och då kan psykoterapi behövas för att nå djupare och mer hållbara förändringar, vilka kan vara svåra att nå på egen hand.

De flesta söker psykoterapi just för att det är något som bekymrar dem. Ibland är det svårt att sätta ord på vad det är man behöver och vill förändra, och då kan psykoterapin till en början handla om att identifiera det som ”skaver”.

Vanliga problemområden kan vara:

  • Oro, ångest, rädslor
  • Stress, utmattning, sömnproblem
  • Nedstämdhet, låg självkänsla, dåligt självförtroende, isolering
  • Humörsvängningar, känslomässig avstängdhet, tomhetskänslor
  • Relationsproblem, svårigheter med att sätta gränser, rädsla för närhet
  • Kriser, sorg, svåra upplevelser och minnen
  • Självskadande
  • Existentiella frågor

Somliga går i psykoterapi utan att ha något konkret problemområde men har en stark längtan efter att få kontakt med sig själv på ett djupare plan och/eller för att ta ny riktning i livet. Andra önskar skapa utrymme för mer existentiella och andliga perspektiv. Oberoende varför man går i psykoterapi, innebär det att man avsätter tid och utrymme för sig och sitt liv i en miljö som präglas av värme, lugn och respekt. Tillsammans med sin psykoterapeut skapas rum för utforskande, bearbetning, fördjupning och nya upplevelser. Genom terapin hittar många någon form av inre styrka, klarhet, balans och livsglädje.

Det vanliga är att man ses en gång per vecka, men det finns ofta individuella lösningar utifrån personliga resurser och behov. Om du har ett avgränsat problem brukar en korttidsterapi vara lämplig. Vid mer genomgripande förändringar behövs det ofta längre tid. Det är alltid Dina behov, ekonomiska och praktiska möjligheter som avgör hur behandlingskontraktet kommer att se ut.

Back To Top