skip to Main Content

Att leva i en relation innebär att du hela tiden måste arbeta med dig själv, bli mer lyhörd och lära dig att uttrycka hur du känner i olika situationer. En relation innebär att du sammanfogar ditt liv med någon annans. I parterapi får ni möjligheten att under trygga former diskutera problem och utmaningar som ni möter i ert förhållande. Parterapi är ett verktyg för att tillsammans hitta den bästa vägen framåt, för just er.

Det finns många skäl till varför man önskar gå i parsamtal tillsammans med sin partner. Många kommer när de har fastnat i relationsmönster som är svåra att bryta utan stöd. Andra vänder sig till en parterapeut för att reda ut en konfliktsituation som är återkommande och störande i ambitionen att leva i en harmonisk vardag.

Numera kommer även par som genom samtal vill förhindra framtida problem i relationen, redan innan de uppkommer, till exempel när man vill gå skilda vägar och behöver komma överens om hur det ska gå till. Många par söker sig till parterapi då de på allvar funderar på om de vill stanna i relationen eller bryta upp och gå vidare. Många hittar tillbaka till varandra för att de har lärt sig att kommunicera med varandra på ett mer givande sätt.

Oavsett orsaken till att ni som par vill träffas för samtal är det viktigt att veta att det idag är mycket vanligt att någon gång under sin relation söka professionell hjälp. Det är ett konkret sätt att ta ansvar för dig själv, din partner och ert liv tillsammans.

Parterapi ger er verktyg för att kommunicera bättre!

Back To Top