skip to Main Content

Jag erbjuder handledning och konsultation till personal inom privat och offentlig sektor. Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi och innehar Psykoterapicentrums handledarauktorisation. Jag har lång erfarenhet av handledning vid Umeå universitets psykoterapiutbildningar och Psykologprogrammet. Jag har även erfarenhet av handledning av olika personalgrupper inom psykiatrin, primärvården och socialtjänsten.

Back To Top