skip to Main Content

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Jag har lång erfarenhet av psykoterapi och mänsklig utveckling både inom privat och offentlig verksamhet. Som legitimerad psykoterapeut med 20 års erfarenhet av arbete inom den psykiatriska öppenvården har jag professionella kunskaper och möjlighet att anpassa mitt arbetssätt efter dina behov. Jag har lång terapeutisk erfarenhet av depressioner, ångest, kriser, trauma och svårare problem med känslor, identitet och relationer (så kallade personlighetssyndrom).

Jag är psykodynamisk psykoterapeut i grunden, men jag har även en påbyggnadsutbildning i kognitiv psykoterapi (KBT).

Yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Det utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Jag är medlem i Svenska föreningen för relationell psykoterapi (SFRP) och i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund.

Jag finns på Västerbottens Läns Landstings lista över privata vårdgivare. Det krävs remiss från läkare för att gå i psykoterapi hos privat psykoterapeut med högkostnadsskydd. Läs mer på :

https://www.1177.se/Vasterbotten/Regler-och-rattigheter/privata-vardgivare-i-Vasterbotten/

Back To Top