skip to Main Content

Jag heter Monica Wennström och är legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Jag har lång och gedigen erfarenhet av psykoterapi och mänsklig utveckling både inom privat och offentlig verksamhet. Till mig kan man komma för såväl individuella samtal som parsamtal.

Psykoterapi

Genom terapin hittar många någon form av inre styrka, klarhet, balans och livsglädje.

Handledning

Jag erbjuder handledning och konsultation till personal inom privat och offentlig sektor.

Parsamtal

Parterapi är ett verktyg för att tillsammans hitta den bästa vägen framåt, för just er.

Under livets gång hamnar de flesta av oss emellanåt i någon form av återvändsgränd. I dessa skeden kan vi uppleva att våra vanliga sätt att hantera livet inte fungerar så som vi vill. Detta kan leda till upplevelser av oro, ångest, nedstämdhet och inre stress men också känslomässig avstängdhet eller att ens känslor är så starka att de är svåra att hantera.

Våra svårigheter kan bero på traumatiska upplevelser, problem i relationer, ensamhet, HBTQ-frågor eller de komplikationer det kan innebära med att leva i en annan kultur. Ibland gäller det en tillfällig livskris och andra gånger mer långvariga besvär.

Det finns ett stort värde i att avsätta tid och skapa utrymme för att utforska, bearbeta och fördjupa kontakten med sig själv i en miljö som präglas av värme, lyhördhet och trygghet. Min ambition är att skapa detta rum för Dig.

Jag är anknuten till landstingets vårdavtal för fritt vårdval. Det krävs remiss för att gå i psykoterapi hos privat psykoterapeut med högkostnadsskydd. Läs mer om detta:

Lokal

Min lokal ligger mitt i Umeås centrum. Vill du boka tid hos mig eller har du specifika frågor är det lättast att maila mig. Det går även att nå mig via telefon, lämna ett meddelande så ringer tillbaka jag när det finns tid.

Back To Top